Gebruiksvoorwaarden Veilige Routes

Bij online dienstverlening zijn de gebruiksvoorwaarden onvermijdelijk nogal uitgebreid. Daarom treft u hieronder een korte samenvatting aan.

Onze voorwaarden zijn drieledig:

- onze gebruiksvoorwaarden
De gebruiksvoorwaarden vormen samen met onze handelsvoorwaarden een rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen u en AOTP.
- onze handelsvoorwaarden (PDF)
Artikel 24 is van toepassing op aanvragen en boekingen van workshops/lessen.
- de gebruiksvoorwaarden van Google Maps

Korte samenvattingcopyright 2009-2017 All over the place